ROSA, s.r.o.

se zabývá těžbou, výrobou a prodejem drceného kameniva.
Zajišťuje také dodávku lomového kamene
písků.

Nápověda k použití interaktivní mapy: pro přiblížení mapy použijte kolečko myši nebo dvakrát klepněte levým tlačítkem myši na místo v mapě, které chcete přiblížit. Dvojím klepnutím pravým tlačítkem myši mapu oddálíte. Mapu přesouvejte táhnutím myší. Kliknutím na tlačítka Mapa - Satelitní - Hybridní - Terénní změňte způsob zobrazení mapy. Obnovení původního zobrazení mapy dosáhnete klávesou F5.