ROSA, s.r.o.

se zabývá těžbou, výrobou a prodejem drceného kameniva.
Zajišťuje také dodávku lomového kamene
písků.

CERTIFIKÁTY

 • PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A CE
 • SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY (ISO) A SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY
 • PROTOKOL O MĚŘENÍ RADIONUKLIDŮ
 • ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi
  a směsi stmelené hydraulickými pojivy
 • ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu
   
 • Prohlášení o shodě na kamenivo mimo normu
   
 • Frakce
  0 - 4
 • Frakce
  2 - 8
 • Frakce
  4 - 8
 • Frakce
  8 - 16
 • Frakce
  11 - 22
 • Frakce
  16 - 32
 • Frakce
  32 - 63
 • Frakce
  63 - 125
 • Frakce
  0 - 32
 • Frakce
  0 - 63
 • Frakce
  0 - 125
 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE


 • Frakce
  0 - 4
 • Frakce
  2 - 8
 • Frakce
  4 - 8
 • Frakce
  8 - 16
 • Frakce
  11 - 22
 • Frakce
  16 - 32
 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 • CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE


 • Odval
   
 • Lomový kámen
   
 • Prohlášení o shodě
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 • Prohlášení o shodě
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE • Systém řízení kvality výroby (ISO)
 • Systém řízení výroby
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE
 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento certifikát.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE

 
  Tisknout nebo uložit certifikát Tisknout nebo uložit tento protokol.
     
Obraz certifikátů, prohlášení o shodě a CE