ROSA, s.r.o.

se zabývá těžbou, výrobou a prodejem drceného kameniva.
Zajišťuje také dodávku lomového kamene
písků.

HISTORIE A PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Společnost Rosa, s.r.o. se v kamenolomu Lomnička u Tišnova zabývá těžbou, výrobou a prodejem drceného kameniva.  Od roku 1992 do současnosti firma svojí činností a produkcí oslovila a zároveň si vytvořila celou řadu stálých a kreditních odběratelů jak ve svém regionu, tak i po celém území České republiky. Naše firma je od roku 1998 oprávněna užívat pro svoje výrobky označení shody CE a je také držitelem certifikátu systémů řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikáty ke stažení a tisku najdete zde.

Ložiskovou výplň a bezprostřední okolí ložiska tvoří svratecká ortorula, vhodná pro dodávky drceného kameniva na betonárky, silniční a inženýrské stavby, kamenivo pro údržbu komunikací a lomový kámen k regulaci vodních toků. Materiál je pro svoji barevnost a vlastnosti vyhledáván i jako okrasný lomový kámen na zdění, soliterní kámen a kámen do gabionů. Společnost Rosa, s.r.o. zajišťuje i prodej písků a dopravu materiálu.

Technologická linka má tři stupně drcení – čelisťový a dva kuželové drtiče, její součástí je také silniční automobilová váha s váživostí 60 tun.

Ilustrace - těžba v lomu.